IV. Vrije expressie; gebruik maken van diverse technieken en onderwerpen